دفتر مرکزی شرکت زعفران کاویانی , واقع در خراسان جنوبی ( مهد تولید زعفران ) -شهرستان فردوس می باشد . این شرکت در حال حاضر یکی از صادر کنندگان نمونه زعفران به بیش از 17 کشور جهان می باشد .بهره گیری از پرسنل مجرب و استفاده از تکنولوژی و با محوریت توجه خاص به موضوع کیفیت زعفران این شرکت را از دیگر رقبا در بازارهای داخلی و بین المللی متمایز نموده است . پاسخگویی و مشتری مداری از دیگر اصول مهم مورد توجه این شرکت می باشد .